Press

Pressackreditering
E-post: kansli@lejonen.se  

Presskontakt
Anders Fröjd (sportsliga frågor)
070 940 40 69

Jan Josefsson (övriga frågor)
073 766 95 06